top of page

Aktuellt program

Här hittar du klubbens aktuella och tidigare genomförda program. Klubben utkommer årligen med två program, vår och höst. I de fall där ytterligare aktiviteter läggs till eller ändringar sker i gällande program, annonseras dessa via hemsidan, Facebook samt e-postutskick till klubbens medlemmar.

Vårprogram 2024

Välkommen till vårens aktiviteter i Uppsala svampklubb. Läs mer genom att klicka på länken ovan, där man kan hämta hela programmet som PDF.

bottom of page