top of page

Mykologiveckan 2022

 

Den 18 - 24 september 2022 äger Sveriges Mykologiska Förenings mykologivecka rum och som Uppsala Svampklubb i år står som värd för. Veckan är förlagd till Wiks slott i Balingsta utanför Uppsala och är öppen för medlemmar av Sveriges Mykologiska Förening (SMF).

 

Funktionärer under veckan

Under veckan behövs också ett antal funktionärer, som jobbar med allt från att hjälpa till med praktiska göromål i arbetslokalerna på Wik, till att bistå vid exkursionerna. Dessa funktionärer kan vara medlemmar i Uppsala Svampklubb och måste inte vara medlemmar i SMF. Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär, hittar du mer information om detta längst ner på denna sida.

 

Mykologiveckan genom tiderna

SMF har genomfört mykologiveckan årligen sedan 1980. Mykologiveckan förläggs till olika platser i landet och har en lokal förening som medarrangör och värd för veckan. Ett av mykologiveckans syften är att ge SMF:s medlemmar möjlighet att få se olika delar av landet med olika naturtyper och dess svamparter. Aktiviteterna leds av tre ”kursansvariga”, som tillsammans med andra experter som deltar, ansvarar för att konfirmera artbestämningar av fynd innan de rapporteras till Artdatabankens Artportal. Mer information om SMF:s tidigare mykologiveckor kan läsas här: https://www.svampar.se/mykologiveckan/

 

Om årets mykologiveckan på Wik

Veckan brukar engagera ett 60-tal deltagare från hela landet. Exkursionerna kommer i första hand göras inom 40 minuters bilresa från Wik, men under en av dagarna planeras även för exkursioner i Norduppland. Måndag till fredag sker exkursioner efter frukost och återsamling på Wik under eftermiddagen för fritt arbete med artbestämning och med inrapportering till Artdatabanken (särskilda funktionärer) och en gemensam bildgenomgång av dagens fynd efter middagen.

 

På Wik finns arbetslokaler, matsal och boende samlat och det är nära till många olika slags svamplokaler. En arbetsgrupp i Uppsala Svampklubb har jobbat med att ta fram en exkursionsguide med ca 110 svamplokaler inom 40-60 minuters bilfärd från Wik.

 

Kursledare kommer vara Ellen Larsson, Mikael Jeppson och Mattias Andersson. Utöver dessa kommer även tre artrapportörer jobba under hela veckan med att rapportera in konfirmerade fynd i Artportalen. De artbestämda svamparna läggs sedan ut i en svamputställning som används under hela veckan och som alla deltagare kan ta del av.

 

Pilotförsöket med sekvensering av fynd med Oxford Nanopore Technologies under SMF:s mykologivecka 2021 föll väl ut och planeras att användas även under mykologiveckan 2022 under ledning av Elisabet Ottosson. Kortare föredrag planeras under några kvällar i anslutning till kvällsgenomgångarna. En svamputställning för allmänheten arrangeras av Uppsala Svampklubb på Wik lördag den 24/9.

 

Anmälan och praktisk information

Tider: Ankomst söndagen den 18 september.

Arbetslokalen är tillgänglig från kl. 13:00 och boendet från kl. 15:00.

Välkomstmiddag med föredrag kl.18:00 – ca 19:30.

Avresa lördagen den 24 september efter frukost.

 

Plats: Boende, måltider och arbetslokaler är förlagda inom gångavstånd från varandra på Wiks slott i Balingsta socken utanför Uppsala: https://regionuppsala.se/wiks-slott/

 

Kursledare: Ellen Larsson, Mikael Jeppson och Mattias Andersson

 

Anmälan: Anmälan är öppen den 10 maj till den 31 maj. Anmälan sker i följande webbformulär från och med den 10 maj: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/54137

 

Deltagaravgift: Deltagaravgiften är 1200 kr och sätts in på Pg 382054-5

Deltagaravgiften ska vara insatt till Uppsala Svampklubb senast tisdagen den 7 juni 2022. Vid eventuellt återbud och återbetalning av anmälningsavgift, ska avanmälan ske före fredagen den 22 juli.

Begränsningar: Deltagarantalet är av praktiska skäl begränsat till 60 personer.

Företräde: Vid överbokning gäller tid för inbetald deltagaravgift enligt ”först till kvarn”.

 

Boende och måltider: Boende och måltider bokas direkt med Wiks slott på telefon: 018-611 66 60

eller e-post: wiks.slott@regionuppsala.se

Ange att du är deltagare i Mykologiveckan vid kontakt med Wiks slott.

I helpension ingår boende och alla måltider (frukost, fältlunch, eftermiddagsfika och middag).

Helpension med boende i delat dubbelrum: 890 kr/dygn och person (helpension 6 dagar 5250 kr)

Helpension med boende i enkelrum: 990 kr/dygn och person (helpension 6 dagar 5850 kr)

Endast måltider (fältlunch, eftermiddagsfika och middag): 340 kr/dygn och person

Enstaka fältlunch: 100 kr/dag och person

 

Arbetslokalen: Våra arbetslokaler för artbestämning och rapportering av svampfynd ligger i två intill varandra liggande lokaler. Svamputställning är förlagd i tält utanför arbetslokalerna.

 

Samåkning sker till exkursionslokalerna.

 

Kontakt: Elna Stenström, sekreterare: elna.stenstrom@gmail.com Om boende och lokaler (Ej för bokning, som istället sker direkt till Wiks slott)

                                                         

Mats Hellberg, kassör: mats.hellberg.uppsala@gmail.com Om inbetalning av anmälningsavgift

                                                         

Christina Wedén, ordförande: christina.weden@tryffikultur.se Övergripande frågor om mykologiveckan 2022 samt om anmälningsformuläret

 

Arbetsgrupper

Här beskriver vi de arbetsgrupper inom Uppsala Svampklubb som arbetar med mykologiveckan 2022. Vill du bidra till någon av gruppernas arbete, eller är intresserad av att arbeta som funktionär under mykologiveckan är du varmt välkommen att ta kontakt.

Fyndhanteringsgruppen leds av Patrick Fritzson och Björn Bråvander.

Uppgifter: Arbetar med hur alla svampfynd ska hanteras från insamling i fält till utställningsbord och dokumentering. Tar fram fältprotokoll, kit för belägg, kit för sekvenseringsprov, arbetssätt för hantering av fyndfoton, arbetsflöde vid artbestämning med mikroskop, litteratur och konfirmering av expert, utställningsbord, fynd till herbarier och dokumentering i Artportalen.  

Kontakt: Patrick Fritzson (p.fritzson@telia.com)

 

Lokalgruppen leds av Elna Stenström, Karolin Ring, Christina Wedén.

Uppgifter: Kontakt med Wiks slott. Tillser att frågor kring boende, måltider, arbetslokaler, utrustning och andra praktikaliteter fungerar på plats.

Kontakt: Elna Stenström (elna.stenstrom@gmail.com)

 

Ekonomigruppen leds av Christina Wedén, Mats Hellberg, Patrick Fritzson.

Uppgifter: Budgetarbete och uppföljning, ansökningar om bidrag till mykologiveckan, deltagaravgift.

Kontakt: Christina Wedén (christina.weden@farmbio.uu.se)

 

Exkursionsguidegruppen leds av Björn Bråvander, Patrick Fritzson och Mikael Wingård.

Uppgifter: Väljer ut lokaler och gör underlag med kartor, text och länkar för varje lokal till exkursionsguiden som ska användas under mykologiveckan. Ansökan om tillstånd att besöka och samla svamp i naturreservat. Kontakt med markägare.

Kontakt: Björn Bråvander (bjorn.bravander@gmail.com

Arbetet med svamputställning för allmänheten lördag den 24/9 leds av Eva Allestedt och Marianne Kantardijev.

 

Pressansvarig: Karolin Ring (karolin.ring@gmail.com)

bottom of page