top of page

Historien om Uppsala Svampklubb

Foto: Sara Larsson

Uppsala Svampklubb bildades 1980 och har som sitt främsta syfte att samla och främja de mykologiska intressena i Uppsalatrakten.

 

Klubben skall genom olika aktiviteter, såsom föredrag och utflykter, verka för att sprida kunskap om svampar och för ett ökat intresse för dessa.

bottom of page